ir. H.J.F.M. (Henk) van den Dungen
Senior MfN Registermediator

 • Bouwen
 • Overheid en Leefomgeving
 • Samenwerken
 • Echtscheiding

Zakelijke en privé mediation bij problemen met

 • Strategisch adviseur
 • Procesbegeleider
 • BouwMediator
 • Stand-by mediator
 • Bindend adviseur
 • Overheidsmediation
 • Participatie en procesbegeleiding
 • Samenwerking opzetten
 • Samenwerking ontvlechten
 • VvE Conflicten
 • Respectvol Scheiden
 • Ouderschapsplan Kinderen
 • Alimentatieberekeningen
 • Echtscheidingsconvenant
 • Duurzaam resultaat met mediation

Scheidingsmediation

Wanneer jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan, is mediation een logische stap. Door samen gesprekken te voeren onder begeleiding van een mediator maken jullie uiteindelijk goede afspraken voor de toekomst. Het is belangrijk dat bij een echtscheiding de juiste keuzes worden gemaakt, een mediator ondersteunt jullie daarbij. Samen creëren we rust en duidelijkheid, voor alle betrokkenen.

Er is tijdens de scheidingsmediation ook ruimte voor het uitspreken van de emoties, maar altijd met respect voor elkaar. Als gekwalificeerde mediator zal ik jullie helpen met het vastleggen van de mondelinge afspraken in een ouderschapsplan en scheidingsconvenant.

scheiden

Bouwmediation

In de bouwsector zijn een groot aantal partijen betrokken die ieder hun eigen belang vertegenwoordigen, een eigen zienswijze hebben en een eigen taal spreken. Bij een bouwproject kan onenigheid ontstaan tussen partijen. De geschillen kunnen aanleiding zijn tot escalatie en juridische procedures. Om dit te voorkomen kan (bouw)mediation worden ingezet.

Als ervaren mediator kan ik optreden als strategisch adviseur, procesbegeleider, bouwmediator, stand-by mediator en bindend adviseur. Ik zoek samen met de partijen naar de beste oplossing.

bouwconflict

Mediation bij samenwerkingen

Als een professionele samenwerking vastloopt, kan mediation de oplossing zijn tot verbinding. Mediation kan helpen bij het ontvlechten van de samenwerking. Ook bij toevallige of gestructureerde samenwerkingen kan mediation geschikt zijn, om de binding tot stand te brengen of te versterken.

Als mediator begeleid ik het opzetten, verbeteren en de beëindiging van samenwerkingsverbanden. Daarbij zorg ik dat er heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Een samenwerking kan gaan om een conflict binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE), een samenwerkingsproject, een organisatie of een bedrijf.

Mediator Arnhem

Overheidsmediation en burgerparticipatie

Bij conflicten met gemeenten of andere overheden kunnen burgers en initiatiefnemers van bouwplannen overheidsmediation inzetten. Een neutrale en deskundige mediator leidt de gesprekken, en stuurt aan op een oplossing met voldoende draagvlak. Vooral met het oog op een efficiënt proces is het inschakelen van een mediator een verstandige zet. Het gaat hier vaak om conflicten met gemeenten bij veranderingen in de leefomgeving.

Burgers willen steeds vaker actief meebeslissen over besluitvormingen, dit wordt burgerparticipatie genoemd. Bij een participatieproces kan een mediator de rol vervullen als procesbegeleider.

Mediation

Kies voor een gecertificeerde mediator

 • Het Kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) biedt waarborgen voor de kwaliteit van de aangesloten mediators. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister als MfN Registermediator onder nummer M0518.
 • De professionele mediator is via zijn organisatie (MfN = Mediation federatie Nederland ) gebonden aan het mediation-reglement, gedragsregels voor mediators en klacht- en tuchtrecht.
MFN mediator