Aanpak

Ben je op zoek naar een mediator? Ik ben Henk van den Dungen, een ervaren mediator in Arnhem en omstreken. Ik bied goedkoop en snel hulp aan bij onder andere scheiden, samenwerkingen en bouwconflicten. Met mediation wordt de oplossing voor jullie conflict en geschillen in samenspraak bereikt. Tijdens de mediation wordt namelijk ook gewerkt aan de onderlinge verhoudingen. Dit betekent dat de afspraken duurzaam zijn en goed kunnen worden nagekomen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Aanpak
  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • 90% slagingskans
  • Veel kennis opgebouwd
  • Gecertificeerde MFN mediator
  • Scherp tarief
  • Ook buiten kantoortijden beschikbaar

Met mijn structurele oplossingsgerichte aanpak kom ik efficiënt tot resultaat en werk per vakgebied met een specifiek stappenplan, dat langs de kortste weg naar de beste oplossing leidt.

Ik breng als neutrale procesbegeleider de communicatie weer op gang en help met het samen vinden van de beste oplossingen op basis van de gemeenschappelijke belangen. Met begrip voor de mensen en organisaties, hun posities, belangen en behoeften. 

samenwerking
Mediator Arnhem

Eerste Stap

Een van de betrokkenen zet zelf de eerste stap en belt of mailt mij. De intentie om er samen uit te komen, is de basis voor het succes van mediation. Ik spreek bij voorkeur met alle betrokkenen tegelijk aan tafel. Soms is het nodig dat ik de andere betrokkenen benader. Soms is het nuttig dat betrokkenen zich groeperen en een gemachtigde kiezen, of om eerst verkennend te zoeken naar betrokkenen belanghebbenden. Organisaties die betrokken zijn bij een mediation kunnen alleen deelnemen aan een mediation met een mandaat. Bij overheden wordt dit geregeld met een voorwaardelijk mandaat. Ik maak een afspraak met de gemachtigden aan tafel. Dit kan bij mij of op een voor betrokkenen andere neutrale plek. Voor echtscheidingen kom ik ook op afspraak aan huis.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Henk van den dungen

Gratis kennismaking

Betrokkenen leggen uit wat hun probleem is en wat ze willen bereiken. Ik leg check welke aanpak voor hen passend is. Dan adviseer ik de keuze voor een methodiek, hoe het proces het meest efficiënt kan verlopen. We bespreken wie de deelnemers zijn. De aanwezigheid in de mediation van de belanghebbenden en het zelf woordvoeren door hen, werkt beter dan polariseren op tegenspraak met advocaten, want met mediation wordt de oplossing in samenspraak bereikt. Ik leg uit welke stappen er gaan komen, wat de kosten en de subsidiemogelijkheden zijn. We checken welke mandaten nodig zijn en of er klankbord groepen nuttig zijn. Vervolgens beslissen betrokkenen om met mij verder te gaan en maken we een vervolgafspraak. Ik stuur een overeenkomst voor mijn opdracht toe. Voor een mediation is dit een mediationovereenkomst. Hierin geven de deelnemers aan de mediator de opdracht om te bemiddelen. Zij verklaren zich te houden aan de regels van de mediation, zoals vertrouwelijkheid en vrijwilligheid.

Inventarisatie

Ik en de betrokkenen ontvangen de mandaten. Samen ondertekenen we de opdracht-overeenkomst. Samen met betrokkenen inventariseer ik hun posities, belangen en behoeften. Tijdens de mediation bevordert de mediator open communicatie en informatie. Indien de betrokkenen dat wensen, maakt de mediator verslagen van de besprekingen, maar meestal volstaan de eigen aantekeningen van de betrokkenen of foto’s van de gebruikte flap-over. De mediator zorgt dat de gesprekken niet te lang duren en vraagt de betrokkenen aan het eind van ieder gesprek alvast na te denken over de volgende stappen. Als een mediation stagneert, kan de mediator dit weer vlot trekken door met iedere betrokkene apart te praten.

Door de samenspraak in de mediation ontstaat wederzijds begrip, nieuw vertrouwen en respect voor elkaars belangen. Dit betekent dat de daarop gebaseerde gezamenlijk gekozen oplossingen en afspraken ook duurzaam zijn. Ik recapituleer en zoek sorteer de posities, belangen en behoeften. We bespreken de gemeenschappelijke doelen en de prioriteiten. Hierdoor ontstaat bij betrokken ook begrip voor elkaar. We spreken af dat betrokkenen nadenken over opties voor oplossingen, met respect voor de gemeenschappelijke belangen. Soms is het nuttig dat achterbannen gepolst worden. We maken een vervolgafspraak.

Brainstormen

Samen bedenken we oplossingsopties vanuit begrip en respect voor de gemeenschappelijke belangen. Dit brainstormen is vrijblijvend en bindt nog niet. Onderling opties uitwisselen benoemen en bespreken kan bij mediation ook verder gaan dan het probleem waarmee gestart is. Dit kan leiden tot verbreding van inzichten, ruilmogelijkheden en onverwachte oplossingen. We wegen de opties ten opzichte van de belangen en behoeften. Ik formuleer de mogelijke oplossingen. Ik maak de evt. alimentatieberekeningen. We maken een vervolgafspraak.

Concepten

Betrokken wikken en wegen de opties en kiezen de voor hen beste oplossingen.

Zodra er overeenstemming op hoofdlijnen is, maakt de mediator een concept van een vaststellingsovereenkomst en legt dit per mail voor aan de betrokkenen. Zij kunnen zich bij de beoordeling laten bijstaan door hun deskundigen.

Samen met de mediator bespreken de betrokkenen dit concept totdat er volledige overeenstemming is bereikt.

Vastlegging

Ik maak de stukken voor de vastlegging en mail die in concept aan betrokkenen. Per situatie verschillen de termen voor de vastlegging. Dit is meestal een vaststellingsovereenkomst, maar bij echtscheidingen een echtscheidingsconvenant met als bijlage een ouderschapsplan. Betrokkenen reageren per mail met aanvullingen etc. Ik mail de definitieve stukken. We maken een afspraak voor de juridische afronding.

Ondertekening

We ondertekenen samen aan tafel.

Samen afspraken maken en vastleggen

Als jullie er tijdens de scheiding samen goed uit willen komen, is een scheidingsmediator de beste oplossing. Er moet bij een scheiding veel gebeuren: een Ouderschapsplan plan voor de omgang met, de verblijfplaats en de kosten van de minderjarige kinderen; een Scheidingsconvenant met afspraken over het huis, de financiën, de verdeling van de inboedel en pensioenen. In deze stukken worden ook de kinder- en partneralimentatie geregeld.


google map for websites

Neem direct contact op

Heb je ook behoefte aan mediation tijdens jouw echtscheiding? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor jou klaar als mediator in Arnhem. Je neemt contact met me op door me te bellen op 06 – 502 63 200 of stuur een e-mail naar henk@vandendungenmediation.nl. Ik sta voor jullie klaar om jullie te helpen. Ook als je nog vragen hebt, kun je gerust contact opnemen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.