Gratis Intake

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek en is gratis.

Mediation zonder subsidie

Voor partijen die niet in aanmerking komen voor subsidie, werk ik op basis van een uurtarief; dit is € 65, = per partij per uur. Het aantal uren is in ieder situatie verschillend en afhankelijk van de problematiek. In het intakegesprek maak ik een raming en is het mogelijk om een vaste prijs af te spreken.

Mediation met Subsidie, ook wel genoemd “Pro Deo”

Dit is vooral voor particulieren van belang en wordt vaak toegepast bij echtscheidingen. Er is een prima regeling voor het subsidie krijgen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand betaalt de mediator. Voor de hele mediation betaalt iedere partner dan een zogenaamde eigen bijdrage: per persoon eenmalig € 56, = of € 112, =.
Iedere partner in de mediation kan individueel, afhankelijk van haar/zijn inkomen, gezinssamenstelling en vermogen subsidie krijgen. De subsidie wordt per persoon beoordeeld en versterkt. Het kan dus zijn dat een partner subsidie krijgt en de ander niet.
Er zijn uiteraard een aantal voorwaarden waarop getoetst wordt:
In 2021 is het jaar van toetsing 2019
Inkomenstoets per persoon: zonder kinderen onder 18 jaar max. inkomen € 28.600, = en met kinderen onder 18 jaar max. inkomen € 40.400, =
Vermogenstoets (toetsing achteraf) norm in 2021 (max. € 15.670, =)

Rechtsbijstandsverzekering

Ook rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden vaak de kosten van mediation, mits de mediator als MfN-Registermediator gekwalificeerd is en voor familiezaken staat ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand.

Mediation is goedkoper dan juridisering

Met mediation wordt de oplossing in samenspraak bereikt. Dit geeft draagvlak voor het bereikte resultaat en de start voor een nieuwe balans. Mediation is aanmerkelijk voordeliger dan polariseren op tegenspraak met advocaten. Bovendien biedt mediation meer kans op win-win dan op win-verlies, omdat In mediation ook wordt gewerkt aan de onderlinge verhoudingen.

Mediation is snel

Met mijn structurele aanpak kom ik efficiënt tot resultaat en werk per vakgebied met een specifiek stappenplan dat langs de kortste weg naar de oplossing leidt.

Juridische vastlegging

Bij echtscheidingen is het verplicht om de stukken via een advocaat door de rechtbank te laten bekrachtigen. Deze kosten zijn afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van de subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand. Ik informeer u hierover in het intakegesprek.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation, of bel: 06 – 502 63 200.

  • Jarenlange ervaring
  • Hoge kwaliteit tegen een scherp tarief
  • Oplossingsgericht
  • Gratis kennismakinggesprek
  • Komt op afspraak aan huis
  • Ook buiten kantoortijden beschikbaar