Wat is Mediation

 • De kern van mediation is dat de betrokken belanghebbenden beseffen dat ze gaan botsen of zijn vastgelopen met hun tegengestelde belangen en dit niet willen laten escaleren. Ze willen zich daarom inspannen om in goed overleg met elkaar tot oplossingen te komen zonder polarisatie.
 • Mediation is een vorm van begeleid overleg, gericht op het voorkomen of oplossen van een sluimerende belangentegenstelling of een conflict, met de hulp van een neutrale mediator als buitengerechtelijke bemiddelaar.
 • Als u en de andere belanghebbende(n) bereid zijn te praten, dan bent u al op weg naar de oplossing.
 • Belanghebbenden zoeken samen hulp bij een professionele, neutrale mediator. De mediator is geen rechter of beslisser, maar een gekwalificeerde procesbegeleider die helpt om tot oplossingen te komen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Mediation
 • Meer dan 25 jaar ervaring
 • 90% slagingskans
 • Veel kennis opgebouwd
 • Gecertificeerde MFN mediator
 • Scherp tarief
 • Ook buiten kantoortijden beschikbaar

Kies voor een gecertificeerde mediator

 • Het Kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) biedt waarborgen voor de kwaliteit van de aangesloten mediators. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister als MfN Registermediator onder nummer M0518.
 • De professionele mediator is via zijn organisatie (MfN = Mediation federatie Nederland ) gebonden aan het mediation-reglement, gedragsregels voor mediators en klacht- en tuchtrecht.
Mediator Arnhem

Uitgangspunten bij Mediation

 • Mediation werkt op basis van samenspraak. Betrokkenen regelen hun kwesties samen ‘in der minne’ onder begeleiding van een neutrale deskundige, professionele mediator.
 • De mediation vindt plaats op een neutrale plek, in een beperkt aantal bijeenkomsten, waarbij betrokken steeds zelf aanwezig zijn; zij kunnen zich desgewenst laten bijstaan door hun advocaten.
 • Personen die zelf betrokken zijn, worden niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, maar zijn steeds zelf aanwezig. Ze beslissen steeds zelf mee in de overeenkomst.
 • Organisaties die betrokken zijn bij een mediation kunnen alleen deelnemen aan een mediation met een volledig mandaat. Bij overheden wordt dit geregeld met een voorwaardelijk mandaat.
 • De aanwezigheid in de mediation van de belanghebbenden en het zelf woordvoeren door hen werkt beter dan polariseren op tegenspraak met advocaten, want met mediation wordt de oplossing in samenspraak bereikt. Dit geeft beter draagvlak voor het bereikte resultaat. Meer kans op win-win.
 • De mediator schrijft de oplossingen op, die met de betrokkene gevonden worden en legt dit voor aan betrokkenen; eerst in concept voor controle en /of aanvullingen door hen en eventueel hun advocaten. Pas na ieders akkoord volgt een ondertekening.
 • Mediation is vrijwillig; betrokkenen kunnen tijdens de mediation ook stoppen.
 • Als een mediation stagneert, kan de mediator dit weer vlot trekken door met iedere betrokkene apart te praten.
 • Betrokkenen spreken af dat alle andere lopende procedures tijdens de mediation worden onderbroken.
 • Tijdens de mediation kunnen betrokkenen altijd besluiten om de mediation te beëindigen en andere wegen te zoeken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Henk van den dungen

Voordelen van Mediation

 • De intentie om er samen uit te komen, is de basis voor het succes van mediation.
 • Mediation is laagdrempelig. Er zijn geen ambtelijke en procedurele intake systemen die de start van een mediation belemmeren. Om te starten is het voldoende dat partijen samen de bereidheid hebben om met mediation samen tot een oplossing te komen. Samen de mediator te kiezen en met hem na een intake een mediationovereenkomst sluiten.
 • Mediation werkt in beslotenheid en is vertrouwelijk. Er is geen openbare publiciteit. Om mediation succesvol te laten zijn, is het belangrijk om de tegenstellingen niet aan de grote klok te hangen, maar alleen met de betrokkenen te proberen op te lossen. In een vertrouwelijke sfeer en op een neutrale plek.
 • In mediation wordt vooral aandacht besteed aan de belangen van de betrokkenen. Daarbij wordt vooral gezocht naar gemeenschappelijke belangen. Op basis van die gemeenschappelijke belangen wordt door de betrokkenen zelf gezocht naar oplossingen. Hierdoor ontstaat tijdens de mediation inzicht in elkaars motieven en mogelijkheden.
 • Door de samenspraak in de mediation ontstaat wederzijds begrip, nieuw vertrouwen en respect voor elkaars belangen. Dit betekent dat de daarop gebaseerde gezamenlijk gekozen oplossingen en afspraken ook duurzaam zijn.
 • Betrokkenen en de mediator spreken geheimhouding af. Bovendien spreken ze af dat ze de in de mediation verkregen informatie niet met andere delen of tegen elkaar gebruiken. Ook niet als de mediation onverhoopt niet tot resultaat komt. Dit waarborgt de mogelijkheid met elkaar te brainstormen over opties voor oplossingen. De tijdens een mediation besproken opties voor oplossingen zijn pas bindend als ze door alle betrokken in een vaststellingsovereenkomst zijn ondertekend.
 • Alles wat tijdens de mediation op tafel komt blijft geheim. Betrokkenen kunnen zelf met elkaar in de mediation afspreken, wat ze naar buiten brengen, nadat de mediation is afgerond.
 • Betrokkenen bepalen zelf de uitkomst; ze blijven zelf de baas over de inhoud van de afspraken.
 • Tijdens de mediation wordt ook gewerkt aan de onderlinge verhoudingen. Dit heeft als resultaat dat de afspraken duurzaam zijn en goed kunnen worden nagekomen.
 • Het resultaat van een mediation kan ook juridisch afdwingbaar worden vastgelegd door middel van een afspraak om bij een rechtbank of notaris een zogenaamde “executoriale titel” te laten vastleggen. Hiermee wordt het resultaat rechtens afdwingbaar.
 • Mediation is snel en goedkoop, herstelt het vertrouwen en geeft daardoor duurzaam resultaat.

google map for websites

Neem direct contact op

Heb je ook behoefte aan mediation tijdens jouw echtscheiding? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor jou klaar als mediator in Arnhem. Je neemt contact met me op door me te bellen op 06 – 502 63 200 of stuur een e-mail naar henk@vandendungenmediation.nl. Ik sta voor jullie klaar om jullie te helpen. Ook als je nog vragen hebt, kun je gerust contact opnemen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.