Bouwconflicten

 • Strategisch adviseur
 • Procesbegeleider
 • BouwMediator
 • Stand-by mediator
 • Bindend adviseur

De bouw kent een sterk gesegmenteerde bedrijfskolom met een groot aantal partijen en diverse disciplines. Veel betrokken partijen hebben ieder een eigen belang, een eigen zienswijze en spreken een eigen taal. Ik ken de taal en gebruiken van de bouwwereld uit eigen ervaring en zet mijn ervaring graag in. Ik zoek steeds samen met de partijen naar de beste oplossingen. Door de vertrouwelijkheid van de mediation en de samenspraak met de partijen wordt ook het herstel van de relaties bevorderd. BouwMediation geeft snel, goedkoop en duurzaam resultaat.

Als Strategisch adviseur ben ik beschikbaar om opdrachtgevers te helpen met het voorkomen van bouwproblemen o.a. door te adviseren over:

 • mogelijke scenario’s bij de planvorming en realisatie
 • het samenstellen van een passend bouwteam en teambuilding
 • het voorkomen van knelpunten in het proces

Als procesbegeleider kan ik opdrachtgevers bijstaan met soepel laten lopen van het hele ontwikkelings- en bouwproces, o.a. door:

 • optreden als gedelegeerd bouwheer
 • participatie organiseren en begeleiden met belanghebbenden
 • knelpunten tijdens het proces tijdig te signaleren
 • voorstellen uitwerken om knelpunten op te lossen

Als BouwMediator kan ik bouwpartijen helpen om samen bij een conflict:

 • hun belangen samen te inventariseren
 • voor elkaar hun belangen duidelijk te maken (omdat dit in de beslotenheid en vertrouwelijkheid van de mediation plaatsvindt is dit al een eerste stap naar begrip voor elkaars problemen)
 • samen zoeken naar de beste opties voor oplossingen
 • de beste oplossingen samen uitwerken en vastleggen

Als Stand-By mediator:

 • loop ik als mee in een zijlijn bij het hele proces
 • doel is dat partijen zich kunnen focussen op hun hoofdtaken
 • we spreken af dat ze alle knelpunten doorgeven en parkeren
 • ik bemiddel in de zijlijn, zodat partijen met hun hoofdtaken verder gaan

Als Bindende Adviseur kan ik optreden om voor partijen:

 • samen met partijen inventariseren waar de knelpunten zitten
 • hoor en wederhoor
 • knopen doorhakken
 • in een bindend advies vastleggen.

Contact

Van den Dungen Mediation
Van Dedemweg 5
6861BZ Oosterbeek

06 502 63 200
henk@vandendungenmediation.nl