Overheid en leefomgeving

 • Overheidsmediation
 • Participatie en procesbegeleiding

De relatie tussen gemeenten (en andere overheden), burgers en initiatiefnemers van bouwplannen (particulieren, woningbouwverenigingen, bouwondernemers en ontwikkelaars), is er een van wederzijdse afhankelijkheid. Belangen van partijen kunnen lijnrecht tegenover elkaar staan. Een onafhankelijke en gekwalificeerde mediator is vaak meer dan welkom. Vooral met het oog op een efficiënt proces, of om een bestaand conflict op te lossen. Ik heb ervaring bij bedrijven en overheden op het gebied van mediation, beleidsbemiddeling, participatie en procesbegeleiding bij ruimtelijke transities. Als deskundige met ervaring en als neutrale derde bied ik de meest efficiënte oplossingen met draagvlak.

Overheidsmediation

De leefomgeving is van en voor iedereen. Toch komen veel burgers en initiatiefnemers van plannen in de knel, omdat het systeem zo ingewikkeld is geworden dat ze erin vastlopen. Overheden zoeken steeds meer naar oplossingen met draagvlak. Lange procedures van beroep en bezwaar kunnen worden vermeden met de oplossingsgerichte aanpak met mediation.

Participatie en procesbegeleiding

Besturen wordt besluiten nemen na overleg met de samenleving. De vertegenwoordigende democratie werkt traditioneel via de gekozen vertegenwoordigers in de overheidsorganen. Maar de steeds mondiger geworden burger wil ook direct meebeslissen. Vooraf en niet achteraf. Het nieuwe stelsel rondom vergunningverlening en handhaving in de leefomgeving, de Omgevingswet, gaat uit van minder regels en meer betrokkenheid van belanghebbenden. Dit verandert de aanpak van ruimtelijke plannen van ‘top-down’ naar ‘bottom-up’.
Een neutrale mediator kan hierbij een rol vervullen:

 • Beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissing scheiden.
 • Een proces organiseren dat vertrouwen wekt.
 • Beleidsvoorbereiding in samenspraak.
 • Belanghebbenden polsen en groeperen.
 • Alle stakeholders aan tafel.
 • Samenspraak op basis van gelijkwaardigheid.
 • Randvoorwaarden van alle stakeholders inventariseren.
 • Samen scenario’s bedenken en afwegen.
 • Organisatie van de uitvoering vastleggen.
 • Uitvoering samen toetsen en eventueel bijsturen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation, of bel: 06 – 502 63 200.

 • Jarenlange ervaring
 • Hoge kwaliteit tegen een scherp tarief
 • Oplossingsgericht
 • Gratis kennismakinggesprek
 • Komt op afspraak aan huis
 • Ook buiten kantoortijden beschikbaar