Samenwerken

  • Samenwerking opzetten
  • Samenwerking ontvlechten
  • VvE Conflicten

Mediation is geschikt om bij toevallige of gestructureerde samenwerkingen de binding tot stand te brengen of te versterken. Als een samenwerking vastloopt, kan mediation helpen bij het ontvlechten van de samenwerking. Hierbij bedoel ik een brede interpretatie van het woord samenwerking. Het kan gaan over een Vereniging van Eigenaars (VvE), een samenwerkingsproject, een organisatie of een bedrijf. Ik begeleid het opzetten, verbeteren en de beëindiging van samenwerkingsverbanden. Daarbij zorg ik dat er heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • 90% slagingskans
  • Veel kennis opgebouwd
  • Gecertificeerde MFN mediator
  • Scherp tarief
  • Ook buiten kantoortijden beschikbaar

Samenwerking opzetten vereist gezamenlijke intenties, wederzijds respect en bereidheid tot delen van kennis en middelen. Is er een gezamenlijke intentie tot co-creatie van een project, oprichten van een organisatie of samen een bedrijf starten, dan kan een onafhankelijke derde goede begeleiding bieden. Als manager, interim-manager en zelfstandig ondernemer heb ik jarenlang ervaring opgedaan met productieve samenwerkingsverbanden. Hoe bereiken we het ‘1+1 > 2’ effect? Is er wederzijds respect voor elkaars kennis en expertise? Welke vormen van samenwerking passen het best? Hoe ontstaat meerwaarde? Ik begeleid u hier graag bij.

Mediator Arnhem
Mediator Arnhem

Bestaande samenwerking loopt vast en de partners willen dit structureel en met respect voor elkaar oplossen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Of de grondslag van het besluit om een samenwerking te beëindigen financieel is, of meer te maken heeft met de personen in kwestie of de aard van de samenwerking, maakt in principe niet uit. Voor een goede ontvlechting is het wel belangrijk dat betrokken partijen langs de minnelijke weg uit elkaar willen. In dat geval help ik u als mediator de samenwerking op een correcte manier te beëindigen. Ik begeleid u daarbij stapsgewijs.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

Conflicten binnen een Vereniging van Eigenaars. Een Vereniging van Eigenaars (VvE) is een vorm van zelfbeheer van het gemeenschappelijke eigendom in een appartementsgebouw. Ieder appartement is eigendom van de houder van het appartementsrecht. Dit is notarieel vastgelegd in een splitsingsakte en reglement.
Bij de koop of de overdracht van een appartementsrecht wordt meestal te weinig aandacht besteed aan de inhoud en de consequenties van het zelfbeheer door de vereniging. De kopers zijn tijdens de aankoop druk met hun eigen appartement. Ze kennen elkaar niet en hebben daardoor in eerste instantie minder affiniteit met het gemeenschappelijk eigendom. Het in stand houden van een goede samenwerking is daardoor complex. Zowel bij het tot stand komen van de VvE als in de beheerfase kunnen diverse conflicten ontstaan, waarbij een gespecialiseerde mediator kan helpen.


google map for websites

Neem direct contact op

Heb je ook behoefte aan mediation tijdens jouw echtscheiding? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta voor jou klaar als mediator in Arnhem. Je neemt contact met me op door me te bellen op 06 – 502 63 200 of stuur een e-mail naar henk@vandendungenmediation.nl. Ik sta voor jullie klaar om jullie te helpen. Ook als je nog vragen hebt, kun je gerust contact opnemen.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.