Over mij

Ik woon in Oosterbeek bij Arnhem. Getrouwd 2 kinderen, 5 kleinkinderen.

Werkgebied

Ik werk landelijk bij het doorbreken van impasses bij problemen op het gebied van Bouwen en voor een groot scala van Samenwerkingsvragen, zowel voor het tot stand brengen van Samenwerkingen als het ontbinden ervan. Ook voor samenwerkingsproblemen bij Verenigingen van Eigenaars kunt u mij inschakelen. Verder werk ik aan het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van de Ruimtelijke Ordening, bijvoorbeeld voor kwesties van burgers en bedrijven met de Overheid met betrekking tot de leefomgeving. Echtscheidingen doe ik vooral in Arnhem en omgeving.

Vrijblijvend intakegesprek

Liever direct contact?
Mail dan naar: henk@vandendungenmediation.nl, of bel: 06 – 502 63 200.

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • 90% slagingskans
  • Veel kennis opgebouwd
  • Gecertificeerde MFN mediator
  • Scherp tarief
  • Ook buiten kantoortijden beschikbaar

Achtergrond

Ik heb in de loop van mijn leven een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Na mijn technische opleiding (civiel Ingenieur aan de TU Delft: ir. diploma 1966) heb ik bewust gekozen voor organiserend werk. In de eerste 20 jaar van mijn loopbaan in loondienst heb ik diverse management functies vervuld in de bouwwereld in Nederland: eerst bij een adviesbureau (Twijnstra) en daarna bij een aantal bouw- en ontwikkelingsbedrijven (VanderVliet, Bredero, Amstelland) respectievelijk als hoofd bedrijfsbureau, gebieds- en projectontwikkelaar en sinds 1980 als directeur projectontwikkeling (Amstelveste). In 1986 als interim manager bij Amstelland Concernbeheer t.b.v. het met een nieuw team opbouwen van de verkoopbinnendienst Heembeton.

Na mijn start als zelfstandige (1988: Van Den Dungen Consult BV) heb ik 20 jaar gewerkt als onafhankelijk interim-manager/ beleidsadviseur en werkte o.a. als projectdirecteur (Rijksgebouwendienst o.a. JR 120 project), procesmanager (o.a. Museum Nieuw Land), interim concept-, gebieds- en projectontwikkelaar en projectmanager bij kleine- en grootschalige plannen en realisaties van projecten op gebied van recreatie, woningbouw en kantoor-renovatie. In dit werk heb ik mij vooral gericht op de samenwerking met mijn klanten.
Door deze ruime werkervaringen en een groot invoelingsvermogen voor de belangen van partijen, werd ik steeds meer gevraagd als bemiddelaar.

In 1998 ben ik Mediator geworden. Na mijn basisopleiding ben ik ingeschreven in het NMI register van mediators (Nederlands Mediation Instituut) met inschrijfnummer 518. Door een reorganisatie is de NMI later opgegaan in de Mediation federatie Nederland (MfN). Mijn lidmaatschapsnummer is nu M0518. Vanaf 2004 heb ik mij volledig toegelegd op bemiddeling, procesbegeleiding en mediation. Ik ben lid van de Vereniging Bouwmediators Nederland en medeoprichter van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening. In 2004 ben ik familiemediator geworden en als zodanig ingeschreven bij de MfN en de Raad voor Rechtsbijstand. Ik volg op de vakgebieden van mijn specialiteiten met collega’s de ontwikkelingen met intervisie en bijscholingen.
Ik richt mij op het toepassen van mijn ervaringen en vaardigheden door te werken met mediation of andere conflictmanagement methodes aan de oplossing van problemen die mensen en organisaties ondervinden in moeilijke situaties. Ik werk ook onder de naam VandenDungenMediation.

Ingeschreven bij:

Mediation Federatie Nederland
Raad voor Rechtsbijstand (ook als familiemediator)
Rechtbank Gelderland
Hof Arnhem-Leeuwarden
College van Beroep Bedrijfsleven
Raad van State (afdeling Ruimtelijke Ordening)
Regionale Energie Strategie (expertpool)

Lidmaatschappen:

Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Nederlands Mediators Vereniging
Denktank van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening
Vereniging Bouwmediators.nl
Kamer Arnhem Nijmegen Stichting Vastgoedmeesters.