OVERHEIDSMEDIATION ARNHEM

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerde MfN Mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Voorkom escalatie van conflicten met overheidsmediation in Arnhem

Dreigen belangen te botsen en heeft u overheidsmediation in Arnhem nodig om het proces samen met alle betrokken op neutrale manier in goede banen te leiden? Bijvoorbeeld omdat burgers en initiatiefnemers van plannen in de knel komen? Van den Dungen Mediation staat voor u klaar! Met de oplossingsgerichte aanpak die ik als overheidsmediator hanteer, kunnen lange procedures van beroep en bezwaar vermeden worden. Een conflict hoeft dus niet te escaleren, als u maar vroegtijdig overheidsmediation in Arnhem inschakelt. Maak dus snel een afspraak met mij voor een vrijblijvend intakegesprek.

pexels-fauxels-3184328

Waarom overheidsmediation in Arnhem?

Als er geschillen zijn tussen initiatiefnemers van plannen of individuele conflicten van burgers met overheden, bemiddelt een overheidsmediator tussen de verschillende partijen. Ik zal als onafhankelijke en gekwalificeerde overheidsmediator het overleg leiden om het bestaande conflict op te lossen. Vaak wordt overheidsmediation in Arnhem ingezet als er een conflict is met de gemeente bij veranderingen in de leefomgeving. De belangen van verschillende partijen kunnen dan rechtstreeks tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld die van gemeenten, burgers en initiatiefnemers van bouwplannen. Als procesbegeleider help ik jullie tot een oplossing te komen waar alle partijen mee verder kunnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op via henk@vandendungenmediation.nl, 06 50 2632 00 of het contactformulier via onderstaande button

Het proces

Kiest u voor overheidsmediation in Arnhem? Dan doorloopt het proces meestal vier fasen. We beginnen met de initiatieffase, waarin de partijen gedefinieerd worden en als gelijkwaardig worden aangemerkt. Hierna volgt de fase van overheidsmediation. In gestructureerde overleggen worden de belangen van de partijen geïnventariseerd en de randvoorwaarden besproken om deze vervolgens in een overeenkomst te verankeren. Nu zijn we aangekomen bij de planfase, waarin diverse scenario's uitgewerkt worden, een keuze wordt gemaakt door toetsing aan de randvoorwaarden en een stappenplan, organisatiestructuur en overlegstructuur worden afgesproken. Tot slot is er de realisatiefase. Hierin worden de plannen uitgevoerd. Dit wordt regelmatig getoetst en eventueel bijgestuurd.

Mediation

Efficiënte oplossingen

Ik ben Henk van Dungen, een MfN gecertificeerde mediator, en ik werk onder andere als overheidsmediator in Arnhem. Ik heb veel ervaring met bedrijven en overheden op het gebied van overheidsmediation, beleidsbemiddeling, burgerparticipatie en procesbegeleiding bij ruimtelijke transities. Door deze ervaring kan ik u verzekeren van de meest efficiënte oplossingen met draagvlak. Ik ben een deskundige overheidsmediator en ik bied u de volgende voordelen:

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerd MfN mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek

Zou overheidsmediation bij u in Arnhem uitkomst kunnen bieden? Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek door het contactformulier hier onder in te vullen. Liever direct contact? Bel naar 06 - 502 63 200 of stuur een mail naar henk@vandendungenmediation.nl.

Contact

KIES VOOR EEN

EEN GECERTIFICEERDE MEDIATOR

  • Het Kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) biedt waarborgen voor de kwaliteit van de aangesloten mediators. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister als MfN Registermediator onder nummer M0518.
  • De professionele mediator is via zijn organisatie (MfN = Mediation federatie Nederland ) gebonden aan het mediation-reglement, gedragsregels voor mediators en klacht- en tuchtrecht.
MFN mediator