OVERHEIDSMEDIATION NIJMEGEN

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerde MfN Mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Overheidsmediation in Nijmegen bij tegenstrijdige belangen

Dreigen de verschillende belangen te botsen en is overheidsmediation in Nijmegen nodig om het proces in goede banen te leiden? Bijvoorbeeld omdat burgers en initiatiefnemers van plannen het niet met elkaar eens worden? Dan staat Van den Dungen Mediation voor u klaar om samen met alle betrokken op een neutrale manier op zoek te gaan naar een oplossing. Als overheidsmediator hanteer ik een oplossingsgerichte aanpak, waarmee lange procedures van beroep en bezwaar vermeden kunnen worden. Een conflict hoeft dus niet tot escalatie te leiden, als u maar vroegtijdig begint met overheidsmediation in Nijmegen. Plan dus snel een vrijblijvend intakegesprek met mij in.

pexels-fauxels-3184328

Overheidsmediation in Nijmegen is dé oplossing

Zijn er geschillen tussen initiatiefnemers van plannen? Of zijn er individuele conflicten van burgers met overheden? Dan kan overheidsmediation in Nijmegen uitkomst bieden. Want als onafhankelijke, gekwalificeerde overheidsmediator bemiddel ik tussen de verschillende partijen om het bestaande conflict efficiënt op te lossen. Overheidsmediation wordt vaak ingezet bij een conflict met de gemeente over veranderingen in de leefomgeving. Hierbij kunnen de belangen van verschillende partijen, zoals de gemeente, burgers en initiatiefnemers van bouwplannen rechtstreeks tegenover elkaar staan. Ik leid dan het overleg en help een oplossing te vinden waar alle partijen mee verder kunnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op via henk@vandendungenmediation.nl, 06 50 2632 00 of het contactformulier via onderstaande button

Het verloop van het proces

Biedt overheidsmediation uitkomst voor u in Nijmegen? Dan kunt een proces van meestal vier fasen verwachten. We starten met de initiatieffase, waarin alle partijen gedefinieerd worden en ze worden aangemerkt als gelijkwaardig. Vervolgens komt de fase van overheidsmediation. De belangen van alle partijen worden in gestructureerde overleggen geïnventariseerd. Ook worden de randvoorwaarden besproken. Deze worden in een overeenkomst verankerd. Hierna volgt de planfase. Diverse scenario's worden uitgewerkt, er wordt door een toetsing aan de randvoorwaarden een keuze gemaakt en er wordt een stappenplan, een organisatiestructuur en overlegstructuur afgesproken. Tot slot doorlopen we de realisatiefase, waarin de plannen worden uitgevoerd. Ook wordt dit regelmatig getoetst en eventueel bijgestuurd.

Mediation

De meest efficiënte oplossingen

Ik ben overheidsmediator Henk van Dungen, een MfN gecertificeerde mediator. Ik heb veel ervaring op het gebied van overheidsmediation, beleidsbemiddeling, burgerparticipatie en procesbegeleiding bij ruimtelijke transities. Dankzij deze ervaring en mijn deskundigheid als overheidsmediator, bied ik bedrijven en overheden in Nijmegen de meest efficiënte oplossingen met draagvlak. En u profiteert van de volgende voordelen:

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerd MfN mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Maak een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek

Kan ik als overheidsmediator u helpen met overheidsmediation in Nijmegen? Plan dan een vrijblijvend intakegesprek met mij in. Dit doet u door het onderstaande contactformulier in te vullen. Heeft u liever direct contact met mij? Dan kunt u bellen naar 06 - 502 63 200 of een mail sturen naar henk@vandendungenmediation.nl.

Contact

KIES VOOR EEN

EEN GECERTIFICEERDE MEDIATOR

  • Het Kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) biedt waarborgen voor de kwaliteit van de aangesloten mediators. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister als MfN Registermediator onder nummer M0518.
  • De professionele mediator is via zijn organisatie (MfN = Mediation federatie Nederland ) gebonden aan het mediation-reglement, gedragsregels voor mediators en klacht- en tuchtrecht.
MFN mediator