OVERHEIDSMEDIATION WAGENINGEN

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerde MfN Mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Conflicten oplossen met overheidsmediation in Wageningen

Dreigen belangen van verschillende partijen te botsen en wilt u het proces met alle betrokkenen in goede banen leiden op een neutrale manier? Dan is overheidsmediation in Wageningen de oplossing! En daarvoor gaat u natuurlijk naar Van den Dungen Mediation. Met een oplossingsgerichte aanpak zorg ik er als overheidsmediator voor dat lange procedures van beroep en bezwaar vermeden worden. Bijvoorbeeld als initiatiefnemers van plannen en burgers met elkaar in de knel komen. Het conflict hoeft dus echt niet te escaleren. Door vroegtijdig een overheidsmediator in te schakelen kunt u dit voorkomen. Maak dus snel een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek, zodat we kunnen bespreken wat overheidsmediation in Wageningen voor u kan betekenen.

pexels-fauxels-3184328

Het belang van overheidsmediation in Wageningen

Als onafhankelijke en gekwalificeerde overheidsmediator bemiddel ik tussen partijen in Wageningen, bijvoorbeeld wanneer er geschillen tussen initiatiefnemers van plannen zijn of bij individuele conflicten van burgers met overheden. Ik zal het overleg leiden, zodat het bestaande conflict wordt opgelost. Overheidsmediation wordt vaak ingezet als er een conflict ontstaat met de gemeente door veranderingen in de leefomgeving. Dan kunnen de belangen van partijen rechtstreeks tegenover elkaar komen te staan, zoals die van gemeenten, burgers en initiatiefnemers van bouwplannen. Een overheidsmediator is een procesbegeleider die u helpt tot een oplossing te komen waar alle partijen verder mee kunnen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op via henk@vandendungenmediation.nl, 06 50 2632 00 of het contactformulier via onderstaande button

De aanpak van een overheidsmediator

Is overheidsmediation wat voor u? U kunt dan in Wageningen meestal vier fasen verwachten. Allereerst is er de initiatieffase. Beide partijen worden in deze fase gedefinieerd en als gelijkwaardig aangemerkt. Vervolgens doorlopen we de fase van overheidsmediation, waarin in gestructureerde overleggen de belangen van de partijen geïnventariseerd worden en de randvoorwaarden besproken worden. Deze worden verankerd in een overeenkomst. Hierna komen we aan bij de planfase. Hierin worden diverse scenario's uitgewerkt, wordt er een keuze uit de scenario's gemaakt op basis van een toetsing aan de randvoorwaarden en worden het stappenplan, de organisatiestructuur en de overlegstructuur afgesproken. We eindigen met de realisatiefase, waar de plannen in worden uitgevoerd. Dit wordt regelmatig getoetst en wanneer nodig bijgestuurd.

Mediation

Altijd de meest efficiënte oplossingen

Ik ben Henk van Dungen, een MfN gecertificeerde overheidsmediator. Ik heb veel ervaring met bedrijven en overheden in Wageningen. Met veel ervaring op het gebied van overheidsmediation, burgerparticipatie, beleidsbemiddeling en procesbegeleiding bij ruimtelijke transitie,s bied ik altijd de meest efficiënte oplossingen met draagvlak. En als deskundige overheidsmediator bied ik u nog meer voordelen in Wageningen, zoals:

  • Meer dan 25 jaar ervaring
  • Gecertificeerd MfN mediator
  • 90% slagingskans
  • Scherp tarief

Maak een afspraak in Wageningen

Heeft u een conflict waarbij overheidsmediation in Wageningen u kan helpen? Maak dan een afspraak met mij voor een vrijblijvend intakegesprek door een bericht achter te laten via het onderstaande contactformulier. Heeft u liever persoonlijk contact met een overheidsmediator? Bel mij dan op 06 - 502 63 200 of stuur een mail naar henk@vandendungenmediation.nl.

Contact

KIES VOOR EEN

EEN GECERTIFICEERDE MEDIATOR

  • Het Kwaliteitsregister van de Mediator federatie Nederland (MfN) biedt waarborgen voor de kwaliteit van de aangesloten mediators. Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister als MfN Registermediator onder nummer M0518.
  • De professionele mediator is via zijn organisatie (MfN = Mediation federatie Nederland ) gebonden aan het mediation-reglement, gedragsregels voor mediators en klacht- en tuchtrecht.
MFN mediator